#מוות לציוני | #Death To Zionist | الموت لصهاينة#

Haked By Brothers of Dalal Mughrabi !.. •

????? ?????
_______________________________________ 
Hacked